ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RADAUTILOR

MANASTIREA BOGDANA – RADAUTI

 

I n v i t a ţ i e

 

În acest an se împlinesc, în mod convenţional, 650 de ani de la Întemeierea Moldovei în anul 1359, sub ocârmuirea lui Bogdan I. Într-o epocă dominată măcar teoretic de descentralizare, obştea mănăstirii Bogdana – locul unde se află mormintele primilor domnitori ai Ţării Moldovei - consideră că este o datorie de onoare, atât faţă de întemeietorii ţării „dătători de legi şi datini” cât şi de istoria acestor locuri, să readucă în atenţia contemporanilor acele momente. În acest sens

organizăm la 3 octombrie 2009 un simpozion cu tema:

 

 

650 DE ANI

Rădăuţii şi Întemeierea Moldovei

Biserica Sf. Nicolae – Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi –

Panteonul Moldovei

 

iar în ziua de 4 octombrie 2009 va avea loc

slujba de sfinţire a Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”

a aşezământului pentru copii „Sf. Ierarh Leontie” din Rădăuţi.

 

 

Cunoscută fiind dragostea şi râvna pe care o manifestaţi pentru păstrarea valorilor culturale ortodoxe româneşti, sprijinul acordat în decursul timpului în tot ceea ce facem la Mănăstirea Bogdana - Rădăuţi, vă rugăm să binevoiţi a ne onora cu prezenţa dumneavoastră la acest moment atât de scump inimilor noastre.

Cu speranţa că acest demers al nostru va găsi un răspuns favorabil, Vă asigurăm de deosebita noastră preţuire, şi îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să vă dăruiască deplină sănătate, pace sfântă, bucurii şi împliniri în activitatea ce o desfăşuraţi.

 

 

 

STAREŢ AL MĂNĂSTIRII BOGDANA - RĂDĂUŢI

 

 

 

Arhim. JUSTIN DRAGOMIR